Om naprapati

Naprapatien har lenge vært den klart dominerende grenen innen manuell medisin i Norden.

Naprapati er en behandlingsmetode som bygger på manuell medisin. Med begrepet "manuell medisin menes det at man til stor del bruker sine egne hender for å undersøke og behandle forstyrrelser og ubalanse i menneskets bevegelsesapparat.

Naprapatiens virksomhetsområde skulle kunne beskrives med ordene funksjon og mangfold, da spesialiteten er å kombinere ortopedisk medisin med kunnskap om bevegelsesorganenes spesifikke funksjon. Dette innebærer stor bredde når det gjelder teoretiske- samt rent kliniske/praktiske kunnskaper og gir dermed et mangfold av muligheter ved behandling.

Ergonomi er også et område innen naprapati. Dette gir ytterligere muligheter til å kunne skape et helhetssyn som man kan dra nytte av ved behandling av de fleste pasientkategorier med plager og smerter fra bevegelsesorganet.